Lång erfarenhet från olika branscher och uppdrag

Ledarskap i förändring

Ekonomistyrning

Upphandling

Riskanalyser

Projektledning

KAM seven digits

Personalansvar

Utbildning

Industri

Fastighet

Finans

Privat sektor

Offentlig sektor

Miljöteknik

Marknad